Episode 152 – Internett vil ikke bli et reklamemedium

For 20 år siden trodde Carat at internett ikke ville slå an. Nå tror de at telekomsektoren vil disrupte Facebook og Google.

Digital synlighet gjennom søk blir bare viktigere og viktigere. Det gjelder både for å skaffe kunder på kort sikt, men også for å bygge opp merkevaren til å ta eierskap i et tema. Ikke bare for navnet eller egne varer. Enkelte er gode, andre ikke.

Carat tror at telekom-bransjen vil disrupte markedet til Facebook og Google. For 20 år siden trodde de ikke at internett ville bli et reklamemedium. Vi er ganske sikre på at telekom-aktører som Telenor og Verizon vil utfordre både Facebook og Google, men ikke minst tradisjonelle mediehus. Og telekom-aktøren Verizon er kanskje på vei mot noe helt nytt, med deres investering i Renovo som jobber med autonome biler.

For the record; 4,000 gigabyte er 4 millioner megabyte… ikke 40 🙂

Vi ser nærmere på resultatene til Amazon, Alphabet og Twitter, og i spalten sosiale medier siden sist kommer vi blant annet innom;

– Instagram vokser med 25…